Skip to main content

“U zult ervaren dat u zelf de oplossing in u hebt en dat u uw eigen hulpbronnen zult gaan inzetten.”

Wat is EFT ?

EFT staat voor Emotionally Focused Therapy en is een model voor echtparentherapie dat gebaseerd is op de hechtings- en systeemtheorie.
Volgens de hechtingstheorie heeft iedereen de primaire behoefte om zich te hechten aan anderen; aan ouders, aan je partner, aan je kinderen.
Deze aangeboren hechtingsbehoefte en de ermee samenhangende angst voor scheiding en isolement, vormt een primaire drijfveer voor ons handelen.
De hechtingstheorie had aanvankelijk alleen betrekking op de relatie tussen kind en ouder.
De hechting tussen partners vertoont opvallend veel parallellen met die tussen baby’s en ouders. Centraal staat de behoefte aan veiligheid, vertrouwen en intimiteit.

EFT focust op de gevoelens en drama’s van relaties die ontregeld zijn.
Het stelt de emoties van de partners centraal en streeft naar een verbeterde emotie-interactie binnen het relatiesysteem.

Het doel in EFT is de emotionele beschikbaarheid, de responsiviteit tussen partners te verbeteren door:

  • Toegang krijgen tot de onderliggende gevoelens en emotionele reacties van de partners en zichtbaar maken dat deze beperkend zijn in de relatie;
  • Doorbreken van negatieve interactiepatronen;

Deze therapievorm  richt zich op emoties, begrijpen van liefde en verbinding binnen de relatietherapie;

  • Heeft een hoge slagingskans;
  • Kijkt naar communicatie – en gedragspatronen binnen relaties;
  • Kijkt naar de onderlinge verbinding en bereikbaarheid en verbetert deze;
  • Zoekt en vindt de zere plekken van vroeger;
  • Bouwt aan een veilige basis om moeilijke dingen te bespreken;
  • Is praktisch, helder gestructureerd en werkt volgens een protocol, is gericht op emoties en is effectief;
  • Richt zich op het hier – en – nu;
Wat zeggen mijn clienten?

Mijn relatie met mijn man was ook niet goed, vanwege een traumatische gebeurtenis in mijn jeugd. Door de professionele begeleiding heb ik dit een plaatsje kunnen geven in mijn leven. Er is o.a. E.M.D.R. (Eye Movement Desensitization Reprocessing) toegepast. Ook ben ik samen met mijn man in relatietherapie gegaan bij TP. Dat was een heel goede beslissing. Na deze gesprekken, die we met z’n drieën voerden, ben ik nog maar een paar keer zelf op gesprek geweest. Ik zit nu veel lekkerder in mijn vel en ook lichamelijk gaat het beter met mij."

Vrouw, 51

Ton is in staat om een veilige en open sfeer te creëren, door écht te luisteren, door te vragen en ook degene die niet aan het woord is, goed te observeren. Hierna volgde een 'communicatietraining'. Hij heeft ons de middelen aangereikt om elkaar beter te begrijpen. Naar mijn mening zit in deze combinatie de kracht van een goede therapie: Niet alleen een veilige plek waar je je verhaal kwijt kunt, maar ook praktische tools aangereikt krijgen om er zelf mee aan de slag te gaan. Want wat er in je leven gebeurt, heb je niet altijd zelf in de hand, maar hoe je er mee omgaat wel.

Vrouw, 52