Skip to main content

“U zult ervaren dat u zelf de oplossing in u hebt en dat u uw eigen hulpbronnen zult gaan inzetten.”

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een intensieve procedure om traumatische ervaringen te verwerken. Met EMDR komt de cliënt los van ongewenste emoties en automatische reacties die een traumatische herinnering oproept.

Wie heeft er in zijn leven niet iets engs meegemaakt? . Soms heeft een traumatische ervaring zo’n impact dat de ‘normale’ reactie of opvang van naasten onvoldoende is. Denk maar aan de vuurwerkramp in Enschede, of de schietpartij in Alphen a/d Rijn. Bij de verwerking van deze gebeurtenissen is op grote schaal gebruikt gemaakt van de traumabehandeling EMDR. De resultaten waren positief.

De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met de beweging van de hand van links naar recht van de therapeut. De client volgt met zij de ogen deze beweging. Of de cliënt volgt klikjes die door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden . Er wordt gewerkt met verschillende series. Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal de cliënt vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR-procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De cliënt wordt na elke set gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

Wat zijn de te verwachten effecten?

De series zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in de levensgeschiedenis van de persoon.