Skip to main content

Samen met de werkgever stel ik een plan van aanpak op en indien gewenst begeleid ik het proces en voer ik samen met de directie de gewenste gesprekken.

In bedrijven en organisaties voer ik activiteiten uit op het gebied van personeelsbeleid. U kunt hierbij o.a. denken aan:

  • Het invoeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken
  • Het begeleiden van functionerings- en beoordelingsgesprekken
  • Het coachen van individuele werknemers
  • Het coachen van directeuren
  • Het begeleiden van een (vastgelopen) teamproces
  • Het leiden van vergaderingen